Dolenni:

Llyfryn Cyfamodi at Genhadu


Trefn Gwasanaeth y Cymun Sanctaidd NEWYDD 2012


Argymhellion y Comisiwn a chyhoeddiadau eraill


 

 
Cynrychiolwyr

Fel cynrychiolydd yn y Cydgynulliad, gofynnwyd i'r unigolio hynny ymgymryd â rôl bwysig drwy hyrwyddo ac annog trafodaeth ar yr argymhellion a gafodd eu cyflwyno. Gall y fideos fod o gymorth i chi gyda’r dasg hon.

Bydd modd i chi roi adborth, trwy ddulliau priodol eich enwad, am unrhyw syniadau neu gwestiynau all amlygu eu hunain yn y trafodaethau hyn.

Pan fydd ymatebion, oddi wrth bob un o’r pum eglwys, wedi cael eu derbyn gan Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol, bydd modd wedyn iddyn nhw ystyried y ffordd ymlaen.

 

 
Administered by Cytûn © 2013