Dolenni:

Gwefan Cytûn


Gwybodaeth i Gynrychiolwyr y Cydgynulliad


Hafan


 

 
Cysylltiadau

Dyma restr o gysylltiadau defnyddiol:

Yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru:
• Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng Nghymru (Parch.Ddr Marc Dummer)
• Yr Eglwys Bresbyteraidd Cymru (ebcpcw.org.uk)
• Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig (urc-wales.org.uk)
• Yr Eglwys Fethodistaidd (methodistwales.org.uk)
• Yr Eglwys yng Nghymru (eglwysyngnghymru.org.uk)

Dyma borth y comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol ar wefan Cytûn:
cytun.org.uk/comisiwn

Yma cewch wybodaeth am yr Eglwysi Cyfamodol ac am Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol; cewch wybodaeth am aelodaeth y Comisiwn, ei amcanion a’i weithgareddau. Hefyd cewch y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd y Comisiwn a cewch gofnodion y cyfarfodydd ac adroddiadau’r pwyllgorau a’r paneli o fewn y Comisiwn.

Gwefannau Eraill:
Cyngor Eglwysi’r Byd (oikoumene.org)

 

 
Administered by Cytûn © 2013