Casgliad o adroddiadau:

1. Blog Vaughan Roderick (BBC)


2. Y Goleuad: Cynulliad hanesyddol Aberystwyth?


3. Defosiwn (Y Gwyliedydd)


4. Geiriau (Y Gwyliedydd)


Adroddiadau Saesneg


 
Adroddiadau

Yma ceir casgliad o adroddiadau, llythyrau a gohebiaeth ynglyn â'r Cydgynulliad a gwaith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a dogfennau eraill. Cliciwch yma am erthyglau, llythyrau a gohebiaeth ar y Cydgynulliad ac y Cyfamod mewn Saesneg.
[er gwybodaeth, mae'r erthyglau a'r blogiau isod yn cynnyws barn bersonol yr unigolion a'u ysgrifennodd, ac nid yn adlewyrchu barn y Comisiwn nag yr enwadau sydd mewn cyfamod]

1.
PENAWD: Teulu’r Mans
TARDIAD: Blog BBC - Vaughan Roderick
DYDDIAD: 10/10/2012

Y penwythnos nesaf fe fydd digwyddiad yn cael ei gynnal a fyddai mewn cyfnod arall yn cael ei gyfri’n un o bwys hanesyddol i Gymru. Mae’n arwydd o drai crefydd ym mywyd ein gwlad bod y stori wedi cael ychydig iawn o sylw y tu hwnt i furiau ein Capeli ac Eglwysi... [DARLLEN MWY]

2.
PENAWD: Cynulliad hanesyddol Aberystwyth?
TARDDIAD: ERTHYGL: Y GOLEUAD (EBCPCW)

Yr oedd popeth ynglyn a’r Cydgynulliad yn Aberytwyth yn ardderchog. Yr oedd paratoadau manwl Gweithgor Comisiwn Cyfamodol yr eglwysi yng Nghymru – gan gadeiryddiaeth Gethin Abraham Williams a gwaith caled a thrylwyr Rhian Linecar, swyddog yr Eglwysi Cyfamodol – yn proffesiynol ac effeithiol... [DARLLEN MWY]

3.
PENNWD: Defosiwn - Gan y Parch. John Bryn Jones
TARDDIAD: Y Gwyliedydd, Rhifyn 184 - Awst a Medi 2013
... [DARLLEN MWY]

4.
PENNWD: Geiriau - Gan y Parch. Martin Evans-Jones
TARDDIAD: Y Gwyliedydd, Rhifyn 184 - Awst a Medi 2013
... [DARLLEN MWY]

 

 

 
Administered by Cytûn © 2013