Dolenni defnyddiol:

Trefn Gwasanaeth y Cymun Sanctaidd NEWYDD 2012


Adroddiad o’r diwrnod yn Aberystwyth (13/10/12)


Llyfryn Cyfamodi at Genhadu


 

 
Y Cydgynulliad - Cyfamodi at Genhadu

Ar ddydd Sadwrn, Hydref 13 2012 cynhaliwyd diwrnod i ddathlu a chyflwyno gwaith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru*

  • Dathlu 40 mlynedd a mwy o gyfamodi er cenhadu yng Nghymru
  • Lawnsio casgliad o ddogfennau trafod a luniwyd mewn ymateb i’r agenda a osodwyd gan yr eglwysi a’r enwadau o fewn y bartneriaeth
  • I weld ein siwrnai gyfamodol yn nghyd-destun Cymru a’r byd
  • Torri’r bara gyda’n gilydd gan ddefnyddio trefn newydd i’r Cymun Sanctaidd

* os am fwy o wybodaeth am y Comisiwn a’r Eglwysi Cyfamodol, gweler y llyfryn ‘Cyfamodi at Genhadu’ drwy glicio YMA, neu drwy ymweld ag adran Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol ar wefan Cytûn: cytun.org.uk/comisiwn

Os am lwytho adnoddau a lansiwyd yn y Cydgynulliad, Hydref 2012 ewch i'r dudalen cyhoeddiadau.

 

 
Administered by Cytûn © 2013