Dolenni:

Llyfryn Cyfamodi at Genhadu


Trefn Gwasanaeth y Cymun Sanctaidd NEWYDD 2012


Argymhellion y Comisiwn a chyhoeddiadau eraill


 

 
Cyflwyniad

Yma cewch wybodaeth am yr Eglwysi Cyfamodol, am Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol ac "Y Cydgynulliad"; cewch wybodaeth am aelodaeth y Comisiwn, ei amcanion a'i weithgareddau.

Dyma gynrychiolwyr yr enwadau ar fwrdd y Comisiwn yn y cyfarfod ym mis Tachwedd 2013:

O'r Dde i'r Chwith: Meirion Morris, Sion Aled**, Aled Edwards, Noel Davies*, Sarah Rogers, Brian Matthews, Sue Huyton, Simon Walkling, Marcus Robinson, Ann Shillaker, Steve Willson, Eluned Williams, John Garland, Cathy Gale, John Thorne, Nia Higginbotham, Sally Thomas, Gwynn ap Gwilym, Jennie Hurd, Marc Dummer, Gethin Abraham-Willams, Anthony Gregory, Robert Reardon*, Rhian Linecar

* Arsylwyr ** Cyn-aelod a Chyfieithydd ar y pryd


Dyma Aelodaeth yr Eglwysi Cyfamodol:

  • Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng Nghymru
  • Eglwys Bresbyteraidd Cymru
  • Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig
  • Yr Eglwys Fethodistaidd
  • Yr Eglwys yng Nghymru

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfamod hefyd ar gael drwy glicio ar wefan Wordpress Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol a gwefan Cytûn.

 

 
Administered by Cytûn © 2013