Croeso

Dyma wefan benodedig ar gyfer gwaith Rhyng-ffydd yng Nghymru. Yma cewch wybodaeth a chysylltiadau defnyddiol.
Dyma safle unigryw ar gyfer Rhyng-ffydd yng Nghymru.

Mae Cymru'n ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn gymdeithas oddefgar ag iddi draddodiadau amlddiwylliannol ac amlffydd sydd wedi'u hen
sefydlu ac sydd erbyn hyn yn hollol greiddiol i'n cymunedau. Yn aml daw digwyddiadau mewn mannau eraill o'r byd a phroblemau a thensiynau i'r amlwg ac mae modd i'r Fforwm Cymunedau Ffydd gyflenwi peirianwaith gwerthfawr ar gyfer deialog a chydweithio agos rhwng y gwahanol gymunedau ffydd yng Nghymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a phleidiau
gwleidyddol.

Fe'i sefydlwyd yn dilyn ymosodiadau terfysgol 9/11, ac mae wedi chwarae rol bwysig i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a pharch rhwng cymunedau a'i gilydd. Mae hefyd yn chwarae rol allweddol wrth fynd i'r afael a materion o ddiddordeb cyffredin, ac rwyf i'n gwerthfawrogi'n fawr y cyfraniad y mae'r Fforwm yn ei wneud i faterion sy'n effeithio ar y cymunedau crefyddol eu hunain ac ar iechyd ehangach cysylltiadau cymunedol da yng Nghymru.


Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC
Prif Weinidog Cymru 2000-2009

 

© Rarebit 2014, Gweinyddir gan Cytûn