cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2015-16 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Croeso i Gymru 2016


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


English / Saesneg

 

 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf.

 


REFFERENDWM UE 2016

» GWRANDO ETO: Gethin Rhys yn trafod cyfarfodydd Cytun ynghylch Refferendwm Ewrop ar Radio Cymru - www.bbc.co.uk/programmes/p03xbxfv
Cynhelir y cyfarfodydd ar nos Fawrth Mehefin 7 yn Y Fenni, nos Wener Mehefin 10 yn Llandudno a nos Fawrth Mehefin 21 yn Abertawe.

» DATGANIAD I'R WASG: Y Farwnes Williams yn arwain y gyntaf o dair trafodaeth eglwysig am yr Undeb Ewropeaidd.
Bwletin Polisi Cytûn, ar gyfer diwedd Mai 2016

Cliciwch yma i lwytho'r bwletin ddiweddaraf.


Adnoddau Wythnos Weddi am Undod Cristnogol 2016

Cliciwch yma i archebu eich copi.


Mae Cytûn yn gweithio'n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/

  
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071