cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Cynllun Gwaith 2015-16 [PDF]


Cefnogi'r Lleol a'r Rhanbarthol


Er Mwyn i'r Byd Gredu - Gwaith Diweddar Cytûn


 
Gwaith Cytûn

Mae Cytûn, fel y mae'n sefyll nawr, yn lle prysur, gyda'r eglwysi a'r enwadau sy'n aelodau, llywodraeth, y trydydd sector, y wasg a'r cyfryngau yn cysylltu bron yn ddyddiol, yn ogystal â chymunedau ffydd ac eglwysi cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn edrych at offeryn eciwmenaidd cenedlaethol Cymru ar gyfer: erthyglau ysgrifenedig, cyngor, sylwadau a chymorth fel sianel er mwyn cael mynediad at yr eglwysi.

Mae'r tîm staff hefyd yn ceisio cefnogi gweithgareddau a digwyddiadau arwyddocaol a drefnir gan yr enwadau a'r eglwysi sy'n aelodau, a gweithredu fel arwyddion o symudiad cynyddol tuag at fwy o undod ar eu rhan nhw wrth iddyn nhw weithredu ar wahân ar eu menter eu hunain, neu gyda'i gilydd.


 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071