cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2015-16 [PDF]


Croeso i Gymru 2015 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


English / Saesneg

 

 
Ymateb i sefyllfa ffoaduriaid

Gweler tudalen Cytûn ynghylch materion yn ymwneud â ceswyr lloches, ffoaduriaid a mewnfudwyr.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf yn ymateb i sefyllfa ffoaduriaid.


Noswyl i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, Rhagfyr 2015

Er mwyn nodi "Diwrnod Hawliau Dynol" eleni - dewch i gefnogi Diwrnod Gweddi Cenedlaethol ar gyfer Ffoaduriaid - Dydd Iau 10 Rhagfyr 2015 
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Mae Cytûn yn gweithio╠n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/ 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071