cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Deunydd Addoli


Fideos


Pecyn Papurau Briffio


Cynnal Cyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Rhestr o gyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Dolenni


 
Etholiadau 2016

Os ydych chi'n trefnu cyfarfod gydag ymgeiswyr yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni trwy e-bost: ynyr@cytun.org.uk


Etholaeth Dyddiad + amser y cyfarfod Lleoliad Manylion cyswllt
Aberafan

 

   
Aberconwy 7.30pm
Nos Fercher
20fed o Ebrill
Eglwys St John's,
Llandudno
 
Abertawe - Dwyrain      
Abertawe - Gorllewin      
Alun a
Glannau Dyfrdwy
     
Arfon 19.30
Dydd Mawrth
26 Ebrill

Neuadd Penrhyn,
Tan-Y-Fynwent,
Bangor
LL57 1DT

(datganiad)

Ian Russell
E-bost:
Tecstio a
symudol:
07 775 997 824
Blaenau Gwent      
Bro Morgannwg      
Brycheiniog a
Maesyfed
     
Caerdydd -
Canolog
     
Caerdydd -
De a Phenarth
     
Caerdydd -
Gogledd
     
Caerdydd -
Gorllewin
7.00-9.00pm
Mercher,
27th Ebrill
Glanely Hall,
Ty Coch Road,
Trelai
(gyfochrog â 'Church
of The Resurrection',
Grand Avenue, Trelai)
Parch. Jan Gould,
Church House,
Grand Avenue,
Caerdydd,
CF5 4HX

jan.gould2
@btinternet.com

Yn cael ei gynnal gan Eglwysi Ynghyd Gorllewin Caerdydd

Caerffili      
Caerfyrddin -
Dwyrain a Dinefwr
     
Caerfyrddin -
Gorllewin a
De Penfro
     
Casnewydd -
Dwyrain
     
Casnewydd -
Gorllewin
     
Castell-nedd      
Ceredigion 7.30yh
Nos Iau 28 Ebrill
Canolfan Morlan Aberystwyth  
Clwyd - De      
Clwyd - Gorllewin Dydd Mercher,
27 Ebrill,
7.30pm
Eglwys Fethodistaidd y Rhos,
Rhos Road,
Llandrillo-yn-Rhos,
Conwy
LL28 4EE.
Efa Wulle
01492 330 351
07505 142 665
Cwm Cynon      
Delyn      
Dwyfor Meirionnydd      
Dyffryn Clwyd      
Gwyr      
Islwyn      
Llanelli      
Maldwyn      
Merthyr Tudful
a Rhymni
     
Mynwy Ebrill 5, 7pm Eglwys St Mary's Priory,
Monk Street, 
Y Fenni,
NP7 5ND 
(Arweinir gan
Caroline Wollard,
Golygydd
'Newsquest Production')
Parch. Ganon
Mark Soady
01873 853168
07968 753978
Ogwr      
Pen-y-bont
ar Ogwr
     
Pontypridd

1. 7.00pm
26ain Ebrill


2. 7.30pm
28ain Ebrill

1. Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg

2. Temple Baptist Church, Gelliwastad Rd, Pontypridd

1. Heulyn Rees
(e-bost)


2. cysylltwch drwy
e-bost neu ffôn
01443 486258

Preseli Penfro      
Rhondda 7.30-9.30pm
Nos Iau,
28 Ebrill,
Passion Community Church,
Bronllwyn Road,
Gelli,
Rhondda
Mynediad trwy docyn yn unig -

Jeff Gregory -
07955 019903
Torfaen      
Wrecsam 7.30
Nos Iau,
Ebrill 14
Canolfan Catrin Finch
Prifysgol Glyndwr
Wrecsam
Gwybodaeth
ar gael yma
neu ffoniwch
01978 262588
Ynys Môn      

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071