cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Deunydd Addoli


Fideos


Pecyn Papurau Briffio


Cynnal Cyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Rhestr o gyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Dolenni


 
Etholiadau 2016

Isod mae cyfres o NODIADAU BRIFFIO sy’n cwmpasu gwahanol bynciau ac yn cynnwys gwybodaeth gefndir, materion cyfoes i’w trafod a chwestiynau – y gellir eu defnyddio ar gyfer trafodaethau ag ymgeiswyr neu ar gyfer myfyrdod personol. Ysgrifennwyd y deunydd briffio hwn gyda chymorth arbenigwyr sy’n gweithio i eglwysi neu asiantaethau eglwysig.

Nodiadau Briffio 1 - Addysg - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 2 - Amgylchedd - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 3 - Ffermio a Bywyd Cefn Gwlad - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 4 - Iechyd a gofal Cymdeithasol - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 5 - Tai - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 6 - Tlodi - cliciwch yma i'w lwytho

Nodiadau Briffio 7 - Mewnfudo - cliciwch yma i'w lwytho

Neu cliciwch yma i lwytho'r holl Nodiadau Brffio mewn un dogfen.


 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071