cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Deunydd Addoli


Fideos


Pecyn Papurau Briffio


Cynnal Cyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Rhestr o gyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


Dolenni


 
Etholiadau 2016

Dyma gysylltiadau i wefannau allannol gan fudiadau ac enwadau Cristnogol, sydd yn ymwneud ag etholiadau 2016.

Nid yw Cytûn yn derbyn cyfrifoldeb nac o reidrwydd yn cytuno â chynnwys y gwefannau hyn:

- Byddin yr Iachawdwriaeth – Asking Questions that Matter [Saesneg yn unig]

- Tîm Materion Cyhoeddus ar y Cyd (Bedyddwyr, Eglwys yr Alban, yr Eglwys Fethodistaidd, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig)

- Cymdeithas y Cyfeillion – Quaker vote [Saesneg yn unig]
 
- Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon (deunydd 2015, yn cynnwys Gweledigaeth 2020 – Y Gymdeithas Dda yn Gymraeg)

 

Dyma gysylltiadau i wefannau allannol eraill sydd yn ymwneud ag etholiadau 2016.

Nid yw Cytûn yn derbyn cyfrifoldeb nac o reidrwydd yn cytuno â chynnwys y gwefannau hyn:

- Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru [Mae'r dudalen hon yn eich cyfeirio at ddeunydd, at yr etholiad, gan lawer o elusenau, cyrff a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru]
- Blog Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd [Saesneg yn unig]
- Blog “Elections in Wales” [Saesneg yn unig]
- Wales Online - [Saesneg yn unig]
- BBC (Cymraeg) - bbc.co.uk/cymrufyw/etholiad/2016
- BBC (Saesneg) - bbc.co.uk/news/election/2016/wales
- ITV (Saesneg) - itv.com/news/wales/politics/
- Golwg 360 [Cymraeg yn unig] - golwg360.cymru/newyddion/gwleidyddiaeth

 

Dyma gysylltiadau i wefannau cyrff swyddogol sydd ynglyn â threfnu'r etholiad:

- Cofrestru i bleidleisio
- Y Comisiwn Etholiadol
- Gwaith y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd [Saesneg yn unig]
- 2016.cymru [Gwefan y Cynulliad yn esbonio’n syml trefn yr etholiad a sut mae’r Cynulliad yn gweithio]
- Sylwebaeth am yr etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd [Saesneg yn unig]

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071