cytun cytun-c English/Saesneg
 
Lluniau:


Cyfarfod Rhyng-Ffydd


Eisteddfod yr Urdd


Yr Eisteddfod Genedlaethol


Y Sioe Amaethyddol


Gwylnos Gwrth Hiliaeth
Casnewydd

 

 
Cysylltu

Swyddfa Gofrestredig:

Cytûn, 58 Heol Richmond, Caerdydd, CF24 3AT
ffôn: 02920 464204
e-bost: post@cytun.cymru

 

Staff:

Y Parchedig Aled Edwards OBE
Prif Weithredwr
02920 464375 neu 07751 446071
aled@cytun.cymru

 

Mrs Sasha Perriam BA
Gweinyddwraig Ddwyieithog y Swyddfa i'r Prif Weithredwr
02920 464204
post@cytun.cymru

 

Y Parchedig Gethin Rhys MA, MPhil,
Swyddog Polisi y Cynulliad Cenedlaethol
02920 464378 / 07889858062
gethin@cytun.cymru

 

Mr Peredur Owen Griffiths
Hwylusydd Ffydd, Threfn a Thystiolaeth
02920 464371
peredur@cytun.cymru

 

Y Parchedig Sally Thomas
02920 464371
sally@cytun.cymru

 

Cylchlythyron

Mae Cytûn yn darparu rhestr e-bost ar gyfer dosbarthu ein cylchlythyr fydd yn cael eu cyhoeddi dair gwaith y flwyddyn yn bennaf.

Os ydych am gael eich cynnwys ar y rhestr hon, gofynir i chi anfon cais ar ffurf e-bost os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf.

 

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071